+2 தேர்வில் கொடிக்கால்பாளையம் மாணவர்கள் சாதனை!

Posted by Unknown on Saturday, May 14, 2011 0


+2 தேர்வில் கொடிக்கால்பாலயத்தில் அதிக மதிப்பெண் பெற்று தாஜ் பிராக்ஷா தெருவில் வசிக்கும் காமில் என்ற மாணவன் முதல் மதிப்பெண் பெற்றுள்ளான்அல்ஹம்துலில்லாஹ்
மதிப்பெண் (1131)

About the Author

Write admin description here..

Get Updates

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

Share This Post

Related posts

0 comments:

இணையைதள பொறுப்பளாரின் ஆய்வுக்கு பின் வெளியிடப்படும்

தீ விபத்து முழு கொனொலி

தீவிபத்து முழு கொனொலி

நமதூரில் பேசிய உரை-1

கஜா புயல் மீட்பு பணிகள்

கஜா புயல் மீட்பு பணிகள்

நமதூரில் பேசிய உரை-2

யார் முஸ்லிம்?(16/06/2013)

60 அடிபாவாவின் அவலம்

Copy Right © 2013 Kodikalpalayam.in All Rights Reserved.| | Webmaster : Hasikin Email-komtntj@gmail.com .
back to top