கொடிக்கால்பாளையம்:வீடு வீடாக சென்று மாணவர்களிடத்தில் ஏகத்துவ அழைப்பு பனி....

Posted by Kodikkal Palayamtntj on Monday, January 21, 2013 0

  கொடிக்கால்பாளையம்:தமிழ்நாடுதவ்ஹீத் ஜமாஅத் கொடிக்கால்பாளையம் கிளை சார்பாக கடந்த 21-01-2013 அன்று வீடு வீடாக சென்று மாணவர்களிடத்தில் ஏகத்துவ கொள்கை பற்றி விளக்கியும் கொள்கையில் உறுதி உள்ள மாணவர்களாக நாம் குரான் ஹதீஸ் அடிப்படையில் ஒன்றுபட்டு பாடுபட வேண்டும் என்று அழைப்பு பனி....நடைபெற்றது....

About the Author

Write admin description here..

Get Updates

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

Share This Post

Related posts

0 comments:

இணையைதள பொறுப்பளாரின் ஆய்வுக்கு பின் வெளியிடப்படும்

தீ விபத்து முழு கொனொலி

நமதூரில் பேசிய உரை-1

நமதூரில் பேசிய உரை-2

யார் முஸ்லிம்?(16/06/2013)

60 அடிபாவாவின் அவலம்

Copy Right © 2013 Kodikalpalayam.in All Rights Reserved.| | Webmaster : Hasikin Email-komtntj@gmail.com .
back to top