பொதுகூட்டம் நேரடி ஒலிபரப்பு {live telecast}

Posted by Kodikkal Palayamtntj on Thursday, June 13, 2013 0

கொடிக்கால்பாளையத்தில் 16 (ஞாயிற்றுக் கிழமை) அன்று மாலை 5.30 மனிக்கு ததஜ சார்பாக நடைபெறும் பொதுகூட்டம் மற்றும் பரிசளிப்பு நிகழ்ச்சி நமது கொடிக்கால்பாளையம்.இன் இணையத்தளத்தில் சிறந்த முறையில் புதிய தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய நேரடி ஒலிபரப்பு செய்யப்படும் இன்ஷா அல்லாஹ் கொடிக்கால்பாளையம் வெளிநாட்டு மக்கள் அனைவரும் நமதூர் மார்க்க விளக்க பொதுகூட்டம் பார்க்கவும் மார்க்கத்தை அறியவும்...

About the Author

Write admin description here..

Get Updates

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

Share This Post

Related posts

0 comments:

இணையைதள பொறுப்பளாரின் ஆய்வுக்கு பின் வெளியிடப்படும்

தீ விபத்து முழு கொனொலி

நமதூரில் பேசிய உரை-1

நமதூரில் பேசிய உரை-2

யார் முஸ்லிம்?(16/06/2013)

60 அடிபாவாவின் அவலம்

Copy Right © 2013 Kodikalpalayam.in All Rights Reserved.| | Webmaster : Hasikin Email-komtntj@gmail.com .
back to top