ஏசு ஈஸா (நபி) அழைக்கிறார் இஸ்லாமிய மார்கத்திற்கு!!! கொடிநகர் மாணவரணி சார்பாக ப்ளெக்ஸ்

Posted by Kodikkalpalayam on Saturday, November 19, 2011

இறைவனின் அருளால் நமதூர் ததஜ கிளை மாணவர்அணி சார்பாக நமதூர் முக்கிய சாலையான 60 அடி தர்கா அருகே ஏசு ஈஸா (நபி) அழைக்கிறார் இஸ்லாமிய மார்கத்திற்கு!!! என்று கொடிநகர் மாணவரணி சார்பாக ப்ளெக்ஸ் வைக்க பட்டு உள்ளது

About the Author

Write admin description here..

Get Updates

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

Share This Post

Related posts

தீ விபத்து முழு கொனொலி

தீவிபத்து முழு கொனொலி

நமதூரில் பேசிய உரை-1

கஜா புயல் மீட்பு பணிகள்

கஜா புயல் மீட்பு பணிகள்

நமதூரில் பேசிய உரை-2

யார் முஸ்லிம்?(16/06/2013)

60 அடிபாவாவின் அவலம்

Copy Right © 2013 Kodikalpalayam.in All Rights Reserved.| | Webmaster : Hasikin Email-komtntj@gmail.com .
back to top