மாற்று மத தாவா

Posted by Kodikkalpalayam on Thursday, January 5, 2012 0


கடந்த 02/01/2012 அன்று மாற்று மதத்திலிருந்து இஸ்லாத்தை ஏற்று கொண்ட சகோதரரை கொடிக்கால்பாளயம் கிளையிளிரிந்து சேலம் தாவா கல்லூரிக்கு அனுப்பிவைக்க பட்டது

About the Author

Write admin description here..

Get Updates

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

Share This Post

Related posts

0 comments:

இணையைதள பொறுப்பளாரின் ஆய்வுக்கு பின் வெளியிடப்படும்

தீ விபத்து முழு கொனொலி

தீவிபத்து முழு கொனொலி

நமதூரில் பேசிய உரை-1

கஜா புயல் மீட்பு பணிகள்

கஜா புயல் மீட்பு பணிகள்

நமதூரில் பேசிய உரை-2

யார் முஸ்லிம்?(16/06/2013)

60 அடிபாவாவின் அவலம்

Copy Right © 2013 Kodikalpalayam.in All Rights Reserved.| | Webmaster : Hasikin Email-komtntj@gmail.com .
back to top