இன்று காலை 4.30am மணிக்கு மெகா டிவியில் தர்காவில் நடப்பது என்ன என்ற நிகழ்ச்சியில் நமதூர் கொடிக்கால்பாளையம் 60 அடி பாவா வின் மர்மம் என்ன ஒரு நேரடி ரிப்போர்ட்!!! காணத் தவறாதீர்....

Posted by Kodikkalpalayam on Tuesday, August 7, 2012 0

About the Author

Write admin description here..

Get Updates

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

Share This Post

Related posts

0 comments:

இணையைதள பொறுப்பளாரின் ஆய்வுக்கு பின் வெளியிடப்படும்

தீ விபத்து முழு கொனொலி

தீவிபத்து முழு கொனொலி

நமதூரில் பேசிய உரை-1

கஜா புயல் மீட்பு பணிகள்

கஜா புயல் மீட்பு பணிகள்

நமதூரில் பேசிய உரை-2

யார் முஸ்லிம்?(16/06/2013)

60 அடிபாவாவின் அவலம்

Copy Right © 2013 Kodikalpalayam.in All Rights Reserved.| | Webmaster : Hasikin Email-komtntj@gmail.com .
back to top