நகராட்சி துவக்க பள்ளியின் அறிவிப்பு...

Posted by Kodikkalpalayam on Saturday, May 25, 2013 0

அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால்...
கொடிக்கால்பாளையம்: கொடிக்கால்பாளையம் நகாரட்சி துவக்க பள்ளியில் ஆங்கில வழியில் பயில  1ஆம் வகுப்பிற்கு சேர்கை நடைபெறுகிறது பொதுமக்கள் தங்களுடைய பிள்ளைகளை சேர்த்து பயன்பெறவும்.
1முதல்5வகுப்புகளுக்கான தமிழ் வலி கல்வி சேர்க்கையும் நடைபெறுகிறது.


About the Author

Write admin description here..

Get Updates

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

Share This Post

Related posts

0 comments:

இணையைதள பொறுப்பளாரின் ஆய்வுக்கு பின் வெளியிடப்படும்

பணம் மோசடிகளில் ஈடுபட்ட இலியாஸ்குழுவினர் -

தீவிபத்து முழு கொனொலி

நமதூரில் பேசிய உரை-1

கஜா புயல் மீட்பு பணிகள்

கஜா புயல் மீட்பு பணிகள்

நமதூரில் பேசிய உரை-2

யார் முஸ்லிம்?(16/06/2013)

60 அடிபாவாவின் அவலம்

Copy Right © 2013 Kodikalpalayam.in All Rights Reserved.| | Webmaster : Hasikin Email-komtntj@gmail.com .
back to top