07 இடங்களில் தொடர் தெருமுனை பிரச்சாரம்>>(மாணவரணி)

Posted by Kodikkalpalayam on Monday, December 9, 2013 0


அல்லாஹ்வின் அருளால் ஜனவரி 28 சிறை செல்லும் போராட்டம் குறித்து விளக்க தெருமுனை பிரச்சாரம் கடந்த 07/11/2013 அன்று 07 இடங்களில் தொடர் தெருமுனை பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. மற்றும் சிறிய சுவவோரொட்டி ஒட்டப்பட்டது......


About the Author

Write admin description here..

Get Updates

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

Share This Post

Related posts

0 comments:

இணையைதள பொறுப்பளாரின் ஆய்வுக்கு பின் வெளியிடப்படும்

பணம் மோசடிகளில் ஈடுபட்ட இலியாஸ்குழுவினர் -

தீவிபத்து முழு கொனொலி

நமதூரில் பேசிய உரை-1

கஜா புயல் மீட்பு பணிகள்

கஜா புயல் மீட்பு பணிகள்

நமதூரில் பேசிய உரை-2

யார் முஸ்லிம்?(16/06/2013)

60 அடிபாவாவின் அவலம்

Copy Right © 2013 Kodikalpalayam.in All Rights Reserved.| | Webmaster : Hasikin Email-komtntj@gmail.com .
back to top