இரத்தம் கொடுக்க விரும்புவோர் முன்பதிவு செய்யவும்

Posted by Unknown on Tuesday, May 7, 2013 0

இன்ஷா அல்லாஹ் ....கொடிக்கால்பாளையத்தில்.......... சத்திய மார்க்கதையும் சமுதாய பணியையும் சளைக்காமல் செய்து வரும் (TNTJ) நடத்தும் மாபெரும் இரத்த தான முகாம் இரத்தம் கொடுக்க விடும்புவோர் முன்பதிவு செய்யவும்....9789213476 997620 7590

About the Author

Write admin description here..

Get Updates

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

Share This Post

Related posts

0 comments:

இணையைதள பொறுப்பளாரின் ஆய்வுக்கு பின் வெளியிடப்படும்

தீ விபத்து முழு கொனொலி

தீவிபத்து முழு கொனொலி

நமதூரில் பேசிய உரை-1

கஜா புயல் மீட்பு பணிகள்

கஜா புயல் மீட்பு பணிகள்

நமதூரில் பேசிய உரை-2

யார் முஸ்லிம்?(16/06/2013)

60 அடிபாவாவின் அவலம்

Copy Right © 2013 Kodikalpalayam.in All Rights Reserved.| | Webmaster : Hasikin Email-komtntj@gmail.com .
back to top