நிர்வாகிகள்

கிளை  நிர்வாகிகள் விபரம்
பொறுப்பு
பெயர்
தொடர்பு எண்
தலைவர்
இலியாஸ்
9842494418
செயலாளர்
ஜாஹிர் ஹுசைன்
9976207590
பொருளாளர்
கமால்
8754223574
துணை தலைவர்
துணை செயலாளர்
முஹம்மது ஹாரிஸ்
9688224860

மாவட்ட நிர்வாகிகள் விபரம்

பொறுப்பு
பெயர்
தொடர்பு எண்
தலைவர்
பீர் முஹமது
7402046501
செயலாளர்
அனஸ் நபீல்
7402046502
பொருளாளர்
முகம்மது பாசித்
7402046503
துணை தலைவர்
அப்துல் மாலிக்
7402046504
துணை செயலாளர்
சர்க்கரை கனி
7402046505
துணை செயலாளர்
முஹமது பாஜில்
7402046506
துணை செயலாளர்
ஹைதர் அலி
7402046507

தீ விபத்து முழு கொனொலி

தீவிபத்து முழு கொனொலி

நமதூரில் பேசிய உரை-1

கஜா புயல் மீட்பு பணிகள்

கஜா புயல் மீட்பு பணிகள்

நமதூரில் பேசிய உரை-2

யார் முஸ்லிம்?(16/06/2013)

60 அடிபாவாவின் அவலம்

Copy Right © 2013 Kodikalpalayam.in All Rights Reserved.| | Webmaster : Hasikin Email-komtntj@gmail.com .
back to top