மாநில தலைவர் P.J அவர்கள் பரிசு வழங்கினார்

Posted by Kodikkalpalayam on Saturday, January 1, 2011 0

திருவாரூர் மாநாட்டில் கொடிக்கால்பாளையம் மக்களுக்கு மாநில தலைவர் P.J  அவர்கள் பரிசு வழங்கினார்

About the Author

Write admin description here..

Get Updates

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

Share This Post

Related posts

0 comments:

இணையைதள பொறுப்பளாரின் ஆய்வுக்கு பின் வெளியிடப்படும்

தீ விபத்து முழு கொனொலி

தீவிபத்து முழு கொனொலி

நமதூரில் பேசிய உரை-1

கஜா புயல் மீட்பு பணிகள்

கஜா புயல் மீட்பு பணிகள்

நமதூரில் பேசிய உரை-2

யார் முஸ்லிம்?(16/06/2013)

60 அடிபாவாவின் அவலம்

Copy Right © 2013 Kodikalpalayam.in All Rights Reserved.| | Webmaster : Hasikin Email-komtntj@gmail.com .
back to top